mob-menu


Terms of services

2.1. Utilizatorul, atunci când utilizează Site-ul, confirmă că:
- are toate drepturile necesare care îi permit să se înregistreze (să creeze un cont) și să utilizeze
serviciile Site.
- indică informații viridice despre acesta în cadranele obligatorii ale Site-ului, toate celelelte informații
sunt la discreția Utilizatorului.
- este familiarizat cu această politică, își exprimă acordul cu acesta și își asumă drepturile și obligațiile
specificate în acesta. Familiarizarea cu termenii acestei Politici și bifarea sub linkul cu această Politică
este acordul scris al Utilizatorului pentru colectarea, stocarea, prelucrarea și transferul către terți a
datelor personale furnizate de Utilizator.

2.2. talmazan.md – nu verifică exactitatea informațiilor primite (colectate) despre Utilizatori, cu excepția
cazurilor în care o astfel de concretizare este necesară pentru a îndeplini obligațiile față de Utilizator.

3.1. Modificarea și ștergerea datelor cu caracter personal:
3.2. Utilizatorul poate oricând să schimbe (actualizeze, completeze) informațiile personale furnizate de
el, precum și parametrii de confidențialitate. talmazan.md nu este responsabil pentru nereceptarea
anunțurilor, bunurilor / serviciilor etc.

3.3. De asemenea, utilizatorul poate șterge informațiile personale care le sunt furnizate într-un anumit
cont. În acest caz, ștergerea unui cont poate duce la imposibilitatea de a utiliza anumite Servicii.